3.11.2021

Nowość! Ogniochronna płyta g-k RIGIPS 4PRO™ Fire+ typ DF

Płyta Rigips 4PRO™ Fire+ typ DF to jedyna płyta na rynku, która pozwala wykonać zabudowę poddasza lub sufitu o najwyższym stopniu gładkości.

Jej zastosowanie gwarantuje jednocześnie skrócony czas pracy, ogranicza zużycie mas szpachlowych oraz zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Efekt udaje się uzyskać dzięki temu, że wszystkie 4 krawędzie płyty wykonane są w technologii PRO.

ZALETY:
• bezpieczeństwo – dzięki wysokiej ogniochronności typ DF, 
• szybkie i łatwe uzyskanie idealnie gładkiej powierzchni dzięki czterem spłaszczonym krawędziom,
• wykonanie wszystkich spoin, w tym również poprzecznych w tej samej technologii. Dzięki temu uzyskujemy:
– maksymalną wytrzymałość,
– najwyższą gładkość wykończenia,
– oszczędność czasu i materiału,
• szybki i precyzyjny montaż dzięki nadrukowanej miarce wzdłuż krawędzi płyty,
• niewielka głębokość krawędzi PRO (tylko 1 mm),
• maksymalna wytrzymałość połączenia między płytami g-k dzięki optymalnemu umieszczeniu taśmy spoinowej (mniejsze ryzyko pęknięć),
• 1-krotne szpachlowanie konstrukcyjne połączenia między płytami g-k z wykorzystaniem taśmy zbrojącej, ze względu na niezauważalny skurcz wiążącej i wysychającej masy (mała grubość masy szpachlowej),
• ograniczenie zużycia masy szpachlowej potrzebnej do wykonania połączenia między płytami g-k, dające oszczędność na kosztach zakupu materiałów,
• krótszy czas potrzebny do uzyskania gotowej spoiny dzięki szybszemu wysychaniu cienkiej warstwy masy szpachlowej,
• swoboda w montażu płyt g-k przy pomocy blachowkrętów (wkręty nawet 10 mm od krawędzi płyty),
• łatwa kontrola płaszczyzn powstałych na połączeniu dwóch płyt g-k.

ZASTOSOWANIE:
- w budownictwie do wykonywania poszycia ścian i sufitów w systemach suchej zabudowy oraz prefabrykacji różnych elementów budowlanych,
- w zabudowie z wymaganiami w zakresie odporności ogniowej,
- zalecana do wykonywania zabudów o dużych, intensywnie oświetlonych powierzchniach, gdzie występują połączenia krawędzi poprzecznych.