4.07.2022

Zawiadomienie o zmianie formy prawnej spółki B plus B

Firma B plus B spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, adres 32-085 Modlnica, ul. Studzienki 10, KRS 0000760103, NIP: 6770021811, REGON 350230944, w dniu 1 lipca 2022 zmieniła formę prawną prowadzonej działalności poprzez przekształcenie Spółki ze spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie art. 551 par. 1 Kodeksu spółek handlowych (k.s.h).

Zgodnie z art. 553 par. 1 i 2 k.s.h. Spółce po przekształceniu przysługiwać będą wszystkie dotychczasowe prawa i obowiązki, w tym pozostanie ona stroną wszelkich dotychczasowych umów, jak również zezwoleń, koncesji, itp. Łączące nas stosunki prawne pozostają bez zmian.

Prosimy o aktualizację danych rejestrowych naszej Spółki w Państwa systemie informatycznym.

DOTYCHCZASOWE DANE:
B plus B spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ul. Studzienki 10, 32-085 Modlnica
NIP: 6770021811
REGON: 350230944

KRS: 0000760103

DANE OD 1 LIPCA 2022:
B plus B spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Studzienki 10, 32-085 Modlnica
NIP: 6770021811
REGON: 350230944

KRS: 0000979631

Dane teleadresowe i numery rachunków bankowych pozostają bez zmian.