4.08.2022

Atlas WODER SX z efektem krystalizacji

Zaprawa uszczelniająca WODER SX z efektem krystalizacji to nowość w ofercie hydroizolacji marki Atlas.

WODER SX to produkt innowacyjny technologicznie, bowiem nie tylko skutecznie uszczelnia strukturę betonu, ale także dzięki efektowi krystalizacji, zamyka rysy o szerokości do 0,3 mm, które mogą wystąpić w podłożu już w trakcie eksploatacji. Rysy są zabudowywane przez sole nierozpuszczalne w wodzie, które krystalizując stopniowo tamują przeciek. Kryształy soli nabudowują się w szczelinach, aż do momentu całkowitego, szczelnego wypełnienia rys. Prowadzi to do uszczelnienia i zaniku sączenia wody. Krystalizacja izoluje powierzchnię i stanowi dodatkowe zabezpieczenie podłoża również w przypadku lokalnego uszkodzenia powłoki lub podłoża. Zapewnia to stałą i ciągłą ochronę przed wilgocią i wodą.

Atlas WODER SX produkowany jest w postaci suchej mieszanki wysokiej jakości cementów, żywic proszkowych najnowszej generacji, wypełniaczy mineralnych oraz środków modyfikujących i dodatków uszczelniających.

WODER SX zabezpiecza przed negatywnym i pozytywnym odziaływaniem wody. Posiada bardzo szerokie spectrum zastosowania. Zalecany jest do wykonywania izolacji podziemnych części budynków, fundamentów, piwnic, cokołów, schodów zewnętrznych, balkonów oraz konstrukcji inżynierskich, np.: zbiorników na ścieki komunalne, gnojowice itp. Jest szczególnie rekomendowany do izolacji zbiorników żelbetowych, jazów, przepustów, studzienek itp. - dzięki zdolności do samouszczelnienia mikrorys.
Może być stosowany do izolacji przegród budowlanych w obiektach zabytkowych, również na powierzchniach o wysokim stopniu skażenia solami budowlanymi. 

WŁAŚCIWOŚCI:
- może być stosowany jako warstwa ostateczna bez konieczności stosowania warstw wykończeniowych lub ochronnych – jest odporny na UV, mróz i starzenie,
- może być stosowany bezpośrednio pod płytki - jako hydroizolacja zespolona,
- skutecznie zabezpiecza mury ceglane i kamienne murowane na pełną spoinę,
- odporny na pozytywne i negatywne parcie wody:
  7 bar (70 m słupa wody) w przypadku parcia pozytywnego, tzn. działającego od strony nanoszenia wyprawy,
  5 bar (50 m słupa wody) w przypadku parcia negatywnego, tzn. działającego od strony przeciwnej do nanoszonej wyprawy,
- posiada wysoką przyczepność:
  minimum 1,5 MPa do typowych podłoży betonowych,
  minimum 1,45 MPa do cegły,
- odporność chemiczna - związana zaprawa jest odporna na komunalne ścieki, gnojowicę jak również agresywne wody gruntowe,   
- wiąże bezskurczowo - w trakcie wiązania nie pojawiają się charakterystyczne dla zapraw cementowych rysy i pęknięcia skurczowe,
- możliwość aplikacji mechanicznej.

Wysokiej jakości produkty marki Atlas dostępne są we wszystkich oddziałach naszej firmy.