Nowość marki Weber - Elastyczna mikrozaprawa uszczelniająca Webertec Superflex D3
2020-01-21

Nowość marki Weber - Elastyczna mikrozaprawa uszczelniająca Webertec Superflex D3

Informujemy, iż firma Weber wprowadziła do sprzedaży Elastyczną, dwuskładnikową mikrozaprawę uszczelniającą Webertec Superflex D3.

Webertec Superflex D3 to hydraulicznie wiążąca, dwuskładnikowa mikrozaprawa hydroizolacyjna na bazie cementu, wyselekcjonowanego kruszywa, specjalnych dodatków oraz wodorozcieńczalnych żywic syntetycznych.

ZASTOSOWANIE PRODUKTU:
• do uszczelnień zespolonych (podpłytkowych) balkonów i tarasów,
• do uszczelnień pomieszczeń wilgotnych i mokrych (natryski, łazienki, baseny, itp.),
• do uszczelnień zbiorników na wodę, również wodę pitną,
• do wykonywania poziomych i pionowych hydroizolacji zagłębionych w gruncie części budynków i budowli takich jak: ławy fundamentowe, ściany fundamentowe, płyty fundamentowe.
• do uszczelnienia stref cokołowych budynków,
• do uszczelnień przy negatywnym parciu wody (odrywanie hydroizolacji od podłoża) – zagłębienie do 3 m poniżej zwierciadła wody gruntowej,
• do wykonywania wtórnych izolacji budynków i budowli (ściany, posadzki), także typu wannowego,
• jako wstępne uszczelnienie i warstwa szczepna pod uszczelnienia z polimerowo-bitumicznych mas uszczelniających,
• do czasowych uszczelnień w trakcie trwania budowy,
• warstwa szczepna na istniejących powłokach bitumicznych (asfaltowych).

WŁAŚCIWOŚCI:
• wysoka szczelność, także przy parciu wody odrywającym hydroizolację od podłoża
• bardzo dobra przyczepność do podłoża
• wiąże bez pojawiania się rys i naprężeń własnych, także przy obciążeniach wiatrem i promieniowaniem UV
• elastyczność, także w niskich temperaturach (-20ºC)
• zdolność mostkowania rys, także w ujemnych temperaturach
• odporność na mróz, starzenie się i wpływ promieniowania UV
• możliwość dalszej obróbki po 3-4 godzinach
• po 24 godzinach można obciążać niewielkim ruchem pieszym i układać płytki
• nadzwyczaj łatwa obróbka przy użyciu pędzla, pacy, wałka lub natryskowo.

• Opakowanie (komp. A) 16 kg płyn
• Opakowanie (komp. B) 16 kg proszek

Produkty marki Weber znajdują się w stałej ofercie naszego oddziału w Toruniu.