INFORMACJA O ZMIANIE ADRESU POCZTY E-MAIL
2020-02-24

INFORMACJA O ZMIANIE ADRESU POCZTY E-MAIL

W trosce o poprawę jakości obsługi naszych klientów i współpracujących podmiotów, informujemy, że z dniem 24.02.2020 r. zmianie ulega oficjalny adres poczty e-mail centrala@bplusb.pl.

Nowy adres e-mail, za pośrednictwem którego można kontaktować się z siedzibą/oddziałem w Krakowie - Modlnicy to: krakow@bplusb.pl. Jednocześnie informujemy, iż adres: centrala@bplusb.pl pozostaje tymczasowo aktywny. Po wysłaniu wiadomości na adres centrala@bplusb.pl nadawca otrzyma informację o zmianie adresu, a sama wiadomość przekierowywana jest na nową pocztę krakow@bplusb.pl.
Prosimy o dokonanie aktualizacji w swoich systemach informatycznych.